Bolagshistoria

1991              
Bult & Fästteknik startas i Surte

1992              
1 anställd, 200 m2 lager

1993              
2 anställda, 300 m2 lager

1994              
Vi flyttar till Bilgatan 18, Kungälv, införskaffar våra första pallställ

1995              
Lagerytan utökas till 500 m2

1996              
Omsättning ökar till 5 milj

1997              
Omsättning ökar till 6,4 milj

1998              
Omsättning ökar till 8,6 milj. Vår första katalog trycks

1999              
Omsättning ökar till 11,5 milj, första resan till Kina görs denna vinter.

2000            
Inkråmet i Neofac Bygg & Prefabprodukter köps och startas som bifirma till Bult & Fästteknik.

2001              
Lagerytan utökas till 1400 m2

2002              
Omsättningen ökar till 24 milj

2003              
Nya koncernformation. Nordic Fastening Group blir moderbolag till Bult & Fästteknik och Neofac.

2004              
Vi satsar på teknik, anställer en teknisk chef. Vår andra katalog trycks

2005              
Kontroll-lab byggs och vi flyttar till Rattgatan, lagerytan är nu 3000 m2

2006              
Nordic Fastening Group, vårt moderbolag, blir av Dagens Industri utnämnt till ett Gasell företag

2007              
Nu är det Bult & Fästtekniks tur att få Gasell utnämningen.

2008              
Bult & Fästteknik får högsta rating från Soliditet AAA. Tekniksatsning på Stålbyggnadsskruv

2009              
Nu omsätter Bult & Fästteknik 51 milj och vår koncern 70 milj.

2010              
Ny hemsida och ny katalog. Nu omsätter Bult & Fästteknik 52 milj, och vår koncern 85 milj. Totalt är vi 32 anställda.

2011              
Koncernen omsätter nu 100 miljoner och totalt är vi 40 anställda. Neofac polska har blivit en del av NFG.

2012              
Neofac och Bult & Fästeknik slåssamman och bildar Nordic Fastening Group AB.
Tingstads AS förvärvar 60% av Nordic Fastening Group AB. 
Certifieras mot EN 1090-1.

2014
43 anställda och 127 miljoner kr i omsättning.

2015
Ny produktionsenhet i Polen, 1300 kvm.

2016
Påbörjad tillbyggnad av vårt lager, +2500 kvm.
150 miljoner kr i omsättning.

2017
Tingstads AS förvärvar 100% av Nordic Fastening Group AB. 

Tack vare en hög servicenivå, god kvalité och många års erfarenhet har vi gått från att vara ett "källarföretag" till ett väletablerat företag på den svenska fästelements-marknaden.

2019
Omstrukturering  inom koncernen, Koppernaes Fasteners AS skapas och blir moderbolag åt sina två döttrar Nordic Fastening Group AB och Tingstad AS.