Uppdaterade hanteringsblad NEO-BTK

Hanteringsbladen för NEO-BTK (kort) har reviderats (15-02-11), dimensioneringsvärden som infästning är nu tillagda.