Sommaröppet!

Vi har öppet som vanligt i sommar, om än med något reducerad bemanning.