Basta registrering

Tusentals av våra produkter finns nu med i BASTA registret. För att se vilka produkter det gäller besök:

BASTA online

BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se

Some description