Mekaniska egenskaper

Att känna till de mekaniska egenskaperna för ett fästelement, t.ex. hållfastheten, och vilka krafter förbandet kommer att utsättas för är avgörande för att kunna välja rätt fästelement.

Ett grundläggande krav är att fästelementet inte får gå sönder eller få bestående deformationer av de laster det normalt utsätts för under sin avsedda livstid.

Lasternas karaktär och fästelementets materialegenskaper kan tillsammans med konstruktionen och omgivande miljö ge upphov till olika skador. För att kunna välja ett fästelement med mekaniska egenskaper som ger tillräcklig säkerhetsmarginal behöver du känna vilka kriterier som kan påverka den potentiella skademekanismen.

I vårt provningslaboratorium säkerställer vi att de mekaniska egenskaperna för våra fästelement, t.ex. brottgräns, hårdhet och slagseghet, motsvarar de krav som myndigheter och våra kunder ställer.

I följande länk anges de mekaniska egenskaperna för olika typer av fästelement.  
- Skruvar och pinnskruvar enligt EN-ISO 898-1:2013

Some description

Hållfasthet - Töjning

Some description

Slagseghet

Some description

Hårdhet