Publikationer

Stålbyggnadsnytt och Eurokodnytt

Här hittar du intressanta artiklar om bl.a. certifiering och faktorer som påverkar skruvförband i stålkonstruktioner.

Stålbyggnadsnytt

Nr.3 - 2010 - Skruvförband - åtdragnings-moment
Nr.4 - 2011 - EN15048-1 Icke förspända skruvar~
Nr.3 - 2015 - Fästelement och CE-märkning = Kvalitet?

 

Eurokodnytt

SIS Eurokodnytt