Beteckningssystem för hållfasthet

Beteckningssystemet för hållfasthetsklasser för skruvar och pinnskruvar framgår av tabell 1. Abskissen ger värden för nominell brottgräns Rm i Newton per kvadratmillimeter, under det att ordinatan ger värden för brottförlängning Amin i procent.

Hållfastheten består av två tal:
- Det första talet anger 1/100 av den nominella brottgränsen i N/mm2 ( se Rm i hållfasthetsfordringar).
- Det andra talet anger 10 gånger förhållandet mellan undre sträckgräns ReL (eller förlängningsgräns Rp0,2) och nominell brottgräns Rm.

Multiplicering av de två talen anger 1/10 av sträckgränsen i Newton per kvadratmillimeter. Undre sträckgräns ReL (eller förlängningsgräns Rp0,2) och min brottgräns Rm är lika med eller större än nominella värdena. tabell 1.

Tabell 1.

Some description

Anmärkning - trots att ett stort antal hållfasthetsklasser är specificerade i denna del av ISO 898 betyder det inte att alla klasser är lämpliga för alla produkter. Ytterligare upplysningar beträffande tillämpning av de specifika hållfasthetsklasserna ges i respektive produktstandarder. För ej standardiserade produkter är det tillrådligt att så nära som möjligt följa det val som redan gjorts för liknande standardiserade produkter.

Källa ISO 898