Friends Arena

Sveriges nya national­arena för fotboll stod klar våren 2012. Med plats för 50 000 sittande gäster och upp till totalt 65 000 gäster vid konserter är den Skandinaviens första premiumarena.

UPPDRAG Förtest av hur temperatur och plåtens färgskikt inverkar på förspänningskraften i skruv­­förbanden. Procedurprovning och utbildningen av montörer.
KRAVSPECIFIKATION BSK 07 / EN 1090–2
SKRUVSYSTEM EN 14399–4 / EN 14399–10 HV/HDR / EN 15048–1/2 SB 8.8
OMFATTNING 61 000 skruvar och 80 000 muttrar – totalt ca 40 ton fästelement.
ÅR 2011-2012