Älvsbackabron

Till Trafikverkets bågbro, väg 27, Viared – Kråkered, har NFG levererat CE-märkta hängstag.
De dynamiska lasterna var en viktig faktor för projektet.  

Sammanfattad fakta

UPPDRAG leverans av dragstag med trådtöjningsgivare integrerade i hängstagssystemet.
KRAVSPECIFIKATION Kravspecifikation Bronorm 2004 produkt Dragstagssystem m-connect
OMFATTNING 44 ton
ÅR 2010-2011