Leveransvillkor

Allmänna leveransbestämmelser NLS 10
För leveranser av mängdvaror av standardkaraktär såsom
mekaniska, elektriska och elektroniska komponenter, skruv och spik
inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Leveransvillkor