Kvalitets- och miljöpolicy för Nordic Fastening Group

Vi är sedan juni 2003 certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Nordic Fastening Group AB ökar lönsamheten för industriföretag. Med hög kompetens och servicegrad erbjuder vi anpassade affärs- och produktlösningar för alla infästningsbehov.

Våra produkter och tjänster skall hålla en hög och jämn kvalitet, vi skall med hjälp av yrkesskicklighet och engagemang ständigt jobba för att bli bättre och leva upp till de förväntningar som våra kunder och intressenter ställer.

Vi skall uppfylla lagar och krav, upprätta tydliga och mätbara mål, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöstörande ämnen.

Genom ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

Vi vill ha bra kommunikation, god stämning och att respekt för individen både fysiskt, psykiskt och socialt ska råda på Nordic Fastening Group AB.