Deformationslagernyheter!

Nu har vi utökat vårt sortiment av deformationslager.

http://nfgab.se/sv/ingjutningsgods/707_deformationslager/